wtorek, 22 sierpnia 2017, 234 dzień roku, imieniny Cezarego, Marii, Zygfryda
System Elektronicznego Obiegu Dokumentów | SODAN pro
 

Opis systemu

 

System SODAN dedykowany jest jednostkom administracji publicznej (głównie Urzędom Miast i Gmin), a jego głównym zadaniem jest realizacja elektronicznego obiegu dokumentów. Został stworzony z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i w oparciu o najnowocześniejsze techniki programowania.

Jest wielozadaniowym i wieloużytkowym oprogramowaniem typu klient-serwer.
Zgodnie z założeniami składa się on z dwóch części (ale z trzech aplikacji serwerowych):

 • wewnętrznej (głównej) – działającej wyłącznie w lokalnej sieci Intranet
 • zewnętrznej – działającej na serwerze Internetowym, ta z kolei dzieli się na:
  - część publiczną – widoczną w postaci strony internetowej jako elektroniczne biuro obsługi klienta
  - panel administracyjny - służy do synchronizacji danych pomiędzy częściami wewnętrzną i zewnętrzną.

Obie te części połączone są mechanizmem transferu danych na zasadach importu i eksportu.

System SODAN oferuje dalece posuniętą elastyczność konfiguracji.  W zależności od warunków organizacyjnych i technicznych, które posiada klient system pozwala na implementację na każdym z trzech poziomów bezpieczeństwa: podstawowym, podwyższonym oraz wysokim (zgodnych z rozporządzeniem Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024) 
Ponadto system oferuje możliwość definiowania:

 • wielopoziomowej struktury danego Urzędu zgodnie z dowolnie przyjętym modelem
 • słowników:
  • schematów obiegu spraw
  • formularzy
  • RWA
  • kart informacyjnych
 • wyglądu części zewnętrznej i dostępnych dla klienta opcji i informacji
 • wielu parametrów pracy samego systemu (np. automatyczne wylogowanie użytkowników, automatyczna dekretacja w wydziałach jednostanowiskowych, typ i parametry kopii bezpieczeństwa, oraz wiele innych)

System został zaprojektowany i wykonany w architekturze trójwarstwowej. Pozwala to na utworzenie rozproszonej i skalowalnej struktury, dzięki czemu środowisko to daje się dobrze zaadoptować do specyficznych potrzeb każdego urzędu.

Zastosowanie trójwarstwowej technologii pozwala na umieszczenie poszczególnych komponentów aplikacji na wielu fizycznych serwerach, przez co praktycznie dowolnie można kształtować konfigurację systemu. Taka technologia umożliwia większy dostęp, skalowalność oraz wydajność, a jej zastosowanie obniża znacząco koszty dostosowania infrastruktury sieciowej klienta.

INTERmedi@
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI